Sunday, June 12, 2016

Surah Al-Baqarah (43) Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 43:
Ringkasan tafsir;

Allah menyeru kepada penduduk Madinah dari kaum Islam dan Yahudi supaya mendirikan sembahayang lima waktu berjemaah seperti syariat yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad, yang mana sebelum ini kaum Yahudi mengamalkan sembahayang tanpa rukuk mengikut kitab Taurat. 


[Previous] [Next]
.
Sumber, 
Pautan, 


.No comments:

Post a Comment